جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ایتالیا

با حمایت وزارت امورخارجه و همکاری های بین المللی і مجلس سنای ایتالیا ؛ دفتر پارلمان اروپا در ایتالیا ؛ و ... ؛ یازدهمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه і نمایندگی فرهنگی فعال در شهر رم ؛ 30-19 жовтня 2020 р. (28 місяців 9 вересня 1399 р.) و در جریان آن ، رایزنی فرهنگی ایران با تأمین محتوا ؛ و سفارت ایران در شهر رم با انجام هماهنگی ها ؛ - مستند "بر فراز ایران با باد بهاری" (Дослідження Ірану з весняним вітром) ساخته فرزین رضاییان ؛ محصول ج.ا.ایران در سال 1394 ؛ به مدت 38:48 ؛ با محتوای معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری ایران ؛ با استفاده از تصویر ؛ روایت ؛ مصاحبه و ترفندهای گرافیکی است. 

частка