نوروز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت بنیاد رودکی ؛ ارکستر ملی ؛ تارنمای "دیروز" ؛ و طرح “نگاه” ، 20 - 18 марта 2021 р. (30 - 28 серпня 1399 р.) جشنواره نوروز 1400 را مطابق برنامه ذیل دن فضای مجازی برن

28 вересня - вересень 18: Веб-сайт "نوروز چیست"؟ با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور (Сімоне Крістофоретті) استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه (Ca Foscari) ونیز ؛ و دکتر ابولحسن حاتمی ؛ (Гаудія Шакка) ؛ و داوود عباسی فعالان فرهنگی ( اتصال به صفحه نمایش). ساعت 19/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش). Запис 20: XNUMXنایی با مقصدهای گردشگری ایران (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 21/15 نمایش فیلم کوتاه (اتصال به صفحه نمایش).

29 серпня - вересня 18: وبینار با حضور مهدی موسوی و (Giacomo Longhi) در خصوص ترجمه فارسی ایتالیایی і ایتالیا فاراتصال به صفحه نمایش). ساعت 19: وبینار پرسش و پاسخ با (Melissa Fedi) ، (Michele Marelli) ، و (Giacomo Longhi) در خصوص ترجمه فارسی - ایتالیایی (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 19/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش). Запис 20: آشنایی با مقصدهای گردشگری ایران (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 21/15: نمایش فیلم سینمایی "بادیگارد" ((اتصال به صفحه نمایش).

30 اسفند ماه - ساعت 17: وبینار "ایران پس از همه گیری و نقش ایتالیا" با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا (Yara Романової) مسؤل بخش فرهنگی مطبوعاتی سفارت ایتالیا در تهران, پروفسور (Carlo Cereti) استاد دانشگاه (Мудрість ) شهر رم و (Lucia Goraci) روزنامه نگار (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 18/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش) ؛ Заплановано 19: کنسرت اختصاصی موسیقی نواحی і قطعات نوروزی ارکستر ملی ایران به سفارش رایزنی فرهنگی نواحی و یاتصال به صفحه نمایش)؛ Запис 20: معرفی і مصاحبه اختصاصی "نگاه" با برگزیدگان رقابت عکاسی نوروزی رایزنی فرهنگی (اتصال به صفحه نمایش).

частка