نواره فیلم کوتاه ایتالیا

ههدء خجش Короткий у Понте به نماینده ایران

پویانمایی "گرگم و گله می برم" ؛ - این پویانمایی هشت دقیقه ای ، براساس داستانی با همین‌ عنوان ؛ نوشته‌ی افسانه‌ شعبان‌نژاد ؛ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، در سال 2018 م. تولید شده است. سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Короткий зміст у Понте در بخش های رقابتی چالش تولید فیلم کوتاه در 48 ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانانا تولید فیلم کوتاه در 18 ساعت و موسیقی متن ویژه کودکان و نوجوانان نیز, جوجز انان و و پیش از این, 15-1399 اردیبهشت ماه +7 (4-2020 ماه می 17 م.) بخش نخست این جشنواره با نمایش برخط فیلم های تولید شده توسط کودکان و نوجوان در رده های سنی مختلف برگزار گردید و در ادامه, در بخش دوم, 10-2020 آبان ماه ۳۱ (۳۱ اکتبر لغایت ۷ نوامبر XNUMX м.)

частка