برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

واهرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر

از ساعت 10 روز جمعه 19 مهرماه 1398 نشست مطبوعاتی خواهرخواندگی شهرهای توس و “ماترا” ؛ و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر ، در محل سالن اجتماعات شهرداری “ماترا” آغاز گردید. اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ حسین کشیری و حمیدرضا موحدی زاده به نمایندگی از شهرداری و شورای شهر مشهد ؛ "روجِری" شهردار "ماترا" ؛ "دِآندره آ" معاون فرهنگی شهردار "ماترا" ؛ "پاسکواله دوریا" محقق و روزنامه نگار ؛ و “آنتونیو کورادو” مدیر مؤسسه فرهنگی “آبروتزو اَوِنتورا” سخنرانان این نشست بودند.

این نشست مطبوعاتی ؛ به معرفی مجموعه برنامه‌های فرهنگی با عنوان "از مشهد تا ماترا" ؛ مشتمل بر برگزاری نمایشگاه عکس‌های قدیم و جدید شهر مشهد ؛ همایش ؛ انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا" ؛ نامگذاری خیابانی به نام "خراسان" در شهر "ماترا" ؛ نصب سردیس فردوسی در اینخخ و نامگذاری خیابانی به نام “ماترا” در شهر توس اختصاص داشت ؛ که به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" ؛ به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. برگزار می‌گردید.

- و طی مراسمی ؛ با نصب پلاک ؛ این خیابان رسما به نام "خراسان" نامگذاری شد ؛ تا مساعی رایزنی فرهنگی ایران ؛ در تحقق رخدادی کم شمار در ایتالیا ؛ 4 місяці тому, XNUMX дні тому به نتیجه نهایی و شایسته ماه ها رایزنی نایل گردد.

با دعوت رسمی شهردار مشهد از همتای ماترایی خود ؛ یمان خواهر خواندگی دو شهر توس و “ماترا” در جریان سفر هیأت ایتالیایی به مشهد منعقد گردیده ؛ و پس از وصول سردیس فردوسی ؛ و آماده سازی پایه آن در خیابان خراسان شهر "ماترا" ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به این شهر سفر نموده ؛ و طی مراسمی در حضور شهردار "ماترا" ؛ این سردیس نیز نصب خواهد شد.


частка