مصاحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا

تاریخچه та وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا

محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در گفتوگو با مهر خبر داد: با برگزاری کلاسهای آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورههای قبل, افزایش چمشگیری پیدا کرده‌اند. مشروح این مصاحبه را اینجا بخوانید.

частка