نماینده سینمای ایران برنده جایزه نخست جشنواره سوندریو شد

فیلم مستند وزپلنگ ایرانی جایزه نخست جشنواره سوندریو ایتالیا را از زن خود ساخت

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم “سوندریو” ، جایزه نخست ود را به فیلم مستند “یوزپلنگ ایرانی” ؛ ؛ ا ا ت ت ت ت ت ت خ خ خ ت اخت ات توجه و علاقه کارگردان و نبوغ وی در خصوص تهیه یک مستند در خصوص این گونه از پلنگ; که شدیدا در معرض خطر انقراض قراردارد; هیأت داوران این دوره از جشنواره را متقاعد نمود; جایزه نخست را به این فیلم اختصاص دهند. بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های حیات وحش "سوندریو"

частка