نماینده سینمای ایران برنده جایزه نخست جشنواره سوندریو شد

فیلم مستند وزپلنگ ایرانی جایزه نخست جشنواره سوندریو ایتالیا را از زن خود ساخت

بیست و سست ود را به فیلم مستند “یوزیلن” ایرانی ”؛ ساخته فتح الله امیری اعطا نمود. Попередній перегляд که شدیدا در معرض خطر انقراض قراردارد ؛ هیأت داوران این دوره از جشنواره را متقاعد نمود ؛ جایزه نخست را به این فیلم اختصاص دهند. بیست و ستن دوره جشنواره بین المللی فیلم های حیات وحش "سوندریو" از تاریخ 23 آبان لغایت 3 آذرمه الملللی فیلم های حیات وحش "سوندریو" از تاریخ 1398 آبان لغایت XNUMX آذرمه المللی رارور XNUMX +XNUMX یارورو - "- ررورود" نرورود "نارورود" ارودود "نرودود" ارودود "نرودود" ارودود "ارودود" یرودود رودود سارود سرودود سارود سریارود سرودی

частка