دو سالانه سینمایی ونیز

نماینده سینمای ایران در بخش مستقل هفته منتقدان دوسالانه Серія

در جریان هفتاد و هشتمین دوره دوسالانه سینمایی ونیز ، که 11 - 1 серпня 2021 року. Завантажити فیلم "زالاوا" ساخته ارسلان امیری, یکی از XNUMX فیلم بخش هفته منتقدان هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم ونیز است که در دوسالن "Астра XNUMX" و «Астра XNUMX» جشنواره به روی پرده می رود.

Завантажити به عنوان رئیس هیات داوران ، та "نادیا ترانووا" رمان نویس ایتالیایی و "جاش سیگل" مدیر دپارتمان فیلم موزه هنرهای معاصر نیویورک, داوران بخش هفته مستقل هفته منتقدان هفتاد و هشتمین دوره دوسالانه سینمایی ونیز هستند. فیلمهای خش ه ه

"زالاوا" ه ه -

частка