تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب نمایش در ایران اثر بهر بیضایی

 برگردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از کتاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیضایی ؛ با مقدمه ای از پروفسور Carlo Saccone استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا ؛ با عنوان ایتالیایی Історія театру в Ірані انتشار یافت. این کتاب در برگیرنده مجموعه مقالات بهرام بیضایی در خصوص تاریخ نمایش در ایران تا نیمه قر بیستمیل نر که سال‌های ۴۱ و ۴۲ ه.ش در مجلاتی نظیر مجله موسیقی انتشار یافت ؛ و سال ۱۳۴۴ توسط چاپ کاویان ؛ У سپس چاپ ”روشنگران و مطالعات زنان” انتشار یافت.

частка