تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی داستان بلند خمره

"خمره" ؛ نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ؛ "گرانت" ؛ توسط خانم پروفسور "دانیه لا مِنِگینی" ؛ استاد زبان та ادبیات فارسی دانشگاه "کا فوسکاری" ونیز ، به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با تصویرگری "کیارا پِروفو" ؛ توسط انتشارات دانشگاه "کافوسکاری" ونیز ؛ در قالب 165 صفحه مصور ؛ با شمارگان هزار نسخه به چاپ رسیده ؛ 15 жовтня, XNUMX вересня, вівторок, XNUMX вересня в XNUMX:XNUMX, XNUMX вересня в XNUMX:XNUMX

برنامه رونمایی از این کتاب ؛ در فاصله زمانی 30 مارچ تا 7 травня 2020 р. ؛ با حضور نویسنده ؛ در شهرهر

частка