تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta Ферреро به زبان ایتالیایی ترجمه; و با مقدمه ای به قلم مترجم; با عنوان ایتالیایی страх і трепет در قالب 176 صفحه توسط انتشارات Понте 33 انتشار یافته; و با Переглянути 14 днів тому

این مجموعه مشتمل بر شش داستان کوتاه پیوسته است ؛ که نخستین بار در سال 1347 انتشار یافته است.

частка