تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی تاب تربیت های پدر نوشته محمد طلوعی

کتاب "تربیت های پدر"; نوشته محمد طلولی; به زبان ایتالیایی ترجمه; و توسط انتشارات Понте 33 در قالب 96 صفحه با قیمت 11 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است. این کتاب شامل شش داستان با عناوین "نجات پسردایی کولی"; "تابستان 63", "Зроблено в Данії", "دختردایی فرنگیس"; "مسواک بیموقع", و "انگشتر الماس" است; که همه شخصیتهایی واحد دارند; و در خصوص رابطه‌ یک پدر و پسر هستند.

частка