تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا کتاب “سی حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی” را به چاپ رساند. Нападає ه توسط گروه مترجمین زیر نظر پروفسور "بیانکا ماریا فیلیپینی" از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه ؛ و با مقدمه مشارالیها ؛ و محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, د در قالب 1388 صفحه ، در شمارگان 1300 هزار نسخه توسط انتشارت "ایل چرکیو" به چاپ رسیده ؛ І в 155 р. В 1 р. 1400 грудня رانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

در این کتاب 4 حکایت برگرفته از کتاب "کلیله و دمنه" ؛ 12 حکایت برگرفته از کتاب “مرزبان نامه” (اثر اسپهبد مرزبان- ترجمه سعدالدین وراوینی) ؛ 3 حکایت برگرفته از کتاب "سندباد نامه" (ترجمه ظهیری سمرقندی) ؛ 3 حکایت برگرفته از کتاب "قابوس نامه" (اثر قابوس پسر وشمگیر) ؛ 6 حکایت برگرفته از کتاب "مثنوی معنوی" (اثر مولانا جلال الدین بلخی) ؛ 1 حکایت برگرفته از کتاب "منطق الطیر" (اثر عطار نیشابوری) ؛ و 1 حکایت نیز برگرفته از کتاب “مصیبت نامه” (اثر عطار نیشابوری) ترجمه і چاپ گردیده است.

اِلِنا اِسکارینچی "؛ "فِدِریکا پونزو" ؛ "کارولینا کورتونِئو" ؛ "مِلیسا فِدی" ؛ و “لِتیتزیا پاف ς ی” از دانش آموختگان زبان فارسی دانشگاه های رم و ناپل ، اعضاء گروه مترجمین این کتیای زیر نظر پروفسور “بیانکا ماریا”: فیلیپینی ”بوده اند. انتشارات "ایل چرکیو" ناشر این کتاب ، یک بنگاه نشر معتبر ایتالیایی است ؛ ه پیش از این ، در انتشار 7 کتاب دیگر با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا همکاری داشته است. 

частка