برگزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشگاه سالنتو در محوطه شهر سيخ

روز چهارشنبه 6 اسفند ماه тисячу триста дев'яносто дев'ять وبیناری با موضوع ارایه گزارش کاوش ها و تحقیقات گروه باستان شناسی دنشگنشگان (سرونشگان (تورونشگان) "رونشگان (سرونشگان (" تورونشگان) "رونشگان (تور تون (ال تون (الان)" و رونمایی از دد مجلد "مجموعه مقالات شهر سوخته" توسط این دانشگاه ؛ با مشارکت پژوهشکده باستان شناسی ایران ؛ و… برگزار گردید. این وبینار با سخنان کوتاه "فابیو پولیچه" (великий палець Фабіо) مدیر دانشگاشگ "سالنتو" ؛ حمید بیات و محمد تقی امینی سفیر і رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ "جوزپه پرونه" (Джузеппе Перроне) سفیر ایتالیا در تهران ؛ "جانلوکا تالیامونته" (Gianluca Tagliamonte) مدیر مدرسه تخصصی میراث باستان شناسی (D. Adamesteanu) دانشگاه "سالنتو" ؛ و "رافائله کاشیانو" (Raffaele Casciano) مدیر گروه میراث فرهنگی دانشگاه "سالنتو" آغاز شد ؛ ? ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ і تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا ؛ معرفی طرح کاوش ها و تحقیقات مشترک گروه باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" با همتایان ایرانی تر رودوگ "شهرانوگ" شهرانو م "شهرانوگ" شهرانوگ ورگ م مر م م م م م م م م م م از همکاران ایرانی و ایتالیایی این طرح تقدیر ؛ و نسبت به استمرار این همکاری ها ابراز امیدواری نمودند. در ادامه, در دومین بخش این وبینار, پروفسور "انریکو آسکالونه" (Enricho Ascalone) مدیر طرح بین المللی باستان شناسی در "شهر سوخته" طی سخنانی, از دومین مجلد "مجموعه مقالات شهر سوخته" که به کوشش ایشان و دکتر سید منصور سید سجادی مدیر طرح باستان شناسی "شهر سوخته" و "دهانه غلامان" تهیه گردیده ؛ همراه ارایه گزارشی اجمالی از همکاری های هیأت باستان شناسی دانشگاه «سالنتو» و همتایال از همکاری های هیأت باستان شناسی دانشگاه «سالنتو» و همتایال از مکارو ارون کانوش " دکتر نوکنده رییس موزه ملی ایران ؛ دکتر شیرازی مدیر پژوهشکده باستان شناسی ایران ؛ "روفسور "بیشونه" (Biscione) عضو شورای ملی تحقیقات ؛ "روفسور "مادِلّا" (Madella) از گروه انسانی دانشگاه (Pompeo Fabra) ؛ "روفسور "مارکِتّی" (Маркетті) "روفسور "موراندی بوناکوسّی" (Моранді Бонакоссі) І "پیرونال" (Peyronal) استاد هنر و باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه دولتی میلان ، سخنران بخش دان و دکتر مرادی از پژوهشکده باستان شناسی ایران ؛ دکتر مولوی از دانشکده علوم زشکی دانشگاه تهران ؛ "چیرائودو" (Ceraudo) مدیر آزمایشگاه زمین شناسی باستانی دانشگاه "سالنتو" ؛ "Слюсарі" مدیر آزمایشگاه انسان شناسی فیزیکی ؛ "فیورِنتینو" (флорентійська) مدیر آزمایشگاه باستان شناسی و دیرینه شناسی ؛ و "مینیتی" (Minnites) مدیر آزمایشگاه زیست - باستان شناسی هم ، سخنرانان بخش چهارم این وبینار بودند ؛ ه هر یک در حوزه تخصصی خود, گوشه ای از ابعاد مختلف کاوش ها و تحقیقات مشترک هیأت باستان شناسان ایرانیو ون ییای طرح چند محوری همکاری باستان شناسی ایران و ایتالیا در محوطهی "شهر سوخته" در استان سیستان و بلوچستان, بر مبنای تفاهم نامه سه جانبه میان دانشکده باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" با پژوهشکده میراث فرهنگی; و موزه ایران باستان در جریان است ؛ و تحقیقات باستان شناسی در خصوص “شهر سوخته” با تمرکز بر تبارشناسی گونه های گیاهی را در دستور ر

частка