تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب کارنامه اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، برگردان ایتالیایی کتاب "کارنامه اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی به سایر زبان ها (تاسپ) به چنارپ. این کتاب توسط خانم (Giorgia Durigon) به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با عنوان ایتالیایی (Діла Ісламу) ؛ در قالب 169 صفحه ؛ و نمارگان 1000 نسخه ؛ توسط انتشارات "ایل چرکیو" (Коло) ؛ ماه فوریه سال 2021 م. (بهمن ماه 1399) به چاپ رسید ؛ І 32 години یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردید.

مؤلف این کتاب ؛ عبدالحسین زرین‌کوب (1999-1923рр.) ؛ ادیب ؛ تاریخ نگار ؛ منتقد ادبی ؛ و مترجم برجسته ایرانی ؛ Завантажити و کتب و مقالات پرشماری در حوزه های نقد ادبی ؛ تاریخ ایران و اسلام و… تألیف و ترجمه نموده است. ار او در خصوص تاریخ‌نگاری ایران و اسلام از منابع ارزشمند زبان فارسی در این حوزه است ؛ ه به واسطه بیان ادبی і حماسی در تاریخ نگاری ، نظر مخاطب غیر دانشگاهی را نیز به خود جلب می نماید

مؤلف در این کتاب ، از رهگذر ترسیم جایگاه دانش در فرهنگ і تمدن اسلامی ؛ و ارایه تاریخچه ای اجمالی از روان شناسی و جامعه شناسی ؛ نهاد ها ؛ جنبش ها ؛ و شاخه های پیشرو دانش در این فرهنگ و تمدن ؛ کارنامه ای مختصر از فرهنگ و تمدن اسلامی ؛ و نقش تاریخی آن در فرهنگ و تمدن بشری فراهم نموده است.

انتشارات "ایل چرکیو" (Коло) ناشر این کتاب ؛ یک بنگاه نشر معتبر ایتالیایی در حوزه انتشار کتب فلسفی і دینی است ؛ که پیش از این ، در انتشار کتب "ولایت فقیه" ؛ "امام خمینی (ره) عارف ناشناخته قرن بیستم" ؛ "حکمت نامه عیسی بن مریم (ع)" ؛ "لباس عید گنجشک" ؛ "انسان و سرنوشت" ؛ و در نهایت "بامداد اسلام" از همین مؤلف ؛ با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا همکاری داشته است.

частка