اجرای اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیب

اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی روی صحه

گروه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ به کارگردانی بهروز غریب‌پور ، رور ررر ررر ارار 27 موسیقی این اُپرا از آثار Джузеппе Верді ؛ آهنگ‌ساز شهیر ایتالیایی انتخاب گردیده و و خوانندگان آن Giuseppe Tadei ؛ Giovanni Foian. این اثر پیش‌تر جایزه بهترین طراحی صحنه را از کانون منتقدان تئاتر ایران دریافت نموده است. غریب پور پیشتر; اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; خیام; مولوی; سعدی; حافظ; و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده; و اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است ,

частка