اجرای اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیب

اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی روی صحه

روه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ به کارگردانی بهروز غریب‌پور ، روز های 27 - 25 دی ماه 1398 ، در تالار فردوسی تهران روی صحنه می‌برد. موسیقی این اُپرا از آثار Джузеппе Верді ؛ آهنگ‌ساز شهیر ایتالیایی انتخاب گردیده ؛ و خوانندگان Giن Джузеппе Тадей ؛ Джованні Фоян ؛ Брігіт Нельсон ؛ و .. می باشند. ی ن........................... غریب پور پیشتر ؛ اپراهای عروسکی رستم و سهراب ؛ عاشورا ؛ خیام ؛ مولوی ؛ سعدی ؛ حافظ ؛ و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده ؛ و اپراهای عروسکی رستم و سهراب ؛ عاشورا ؛ و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است.

частка