راهنمای تحصیل در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

تحصیل در دانشگاه های ایتالیا: ور ایتالیا در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد و این کشور یکی از نخستین مقاصد دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل است, لیکن تحصیل در دانشگاه های ایتالیا امتیاز و کاستی هایی دارد که در تجربه, با گذر زمان آشکار می گردد.

انتخاب رشته و دانشگاه مناسب برای تحصیل در ایتالیا, شرایط اخذ بورس تحصیلی, ثبت نام کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه, راهنمای امور اداری در کشور ایتالیا, راهنمای ارتقاء یفیت اقامت و تحصیل در ایتالیا ، چگونه می توان اتاق یا خانه کرایه نمود؟ نونه می توان سیم کارت تلفن همراه تهیه نمود؟ نونه می توان حساب بانکی افتتاح نمود؟ و ده ها نکته دیگر ، از مسائلی است که اغلب دانشجویان در بدو ورود به ایتالیا با آن درگیر خوند شد.

به اشتراک گذاری این تجربیات و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در این خصوص, چشم انداز این تجربه را روشن تر; علاقه مندان را آگاه تر; تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تحصیل در ایتالیا را آسان تر; و در صورت تمایل به پیمودن این راه مسیر عملی ساختن آن را هموارتر می سازد.

Крім того, ви можете скористатися цією інформацією, а також скористатися всіма можливими способами, щоб допомогти вам зробити це.


1- یا ایتالیا انتخاب رشته / شهر / دانشگاه2- یش از سفر به ایتالیا3- س از ورود به ایتالیا4- ارتقاء کیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا5- Більше

در گام نخست; باید بر مبنای متغیرهایی نظیر رشته تحصیلی و زبان ارایه دروس (ایتالیایی یا انگلیسی); دانشگاه های ارایه کننده; شرایط زندگی در شهرهایی که دانشگاه ها در آن ها واقع اند; شهریه و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی پیش بینی شده م متغیرهای شخصی نظیر نیاز به ار دانشجویی (20 ساعت در هفته) و امکان ن ده شجهرهای مختلف ، به نایل گردید

♦ بناه با انشگاه های ارایه ننده رشته ش م سامانه جست و جو وزارت آموزش ، دانشگاه و تحقیقات або http://cercauniversita.cineca.it مراجعه نمایید.

♦ با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر, و جست و جوی رشته انتخابی; می توان با شرح دروس; تقویم آموزشی سالیانه; نحوه ثیت نام در آن رشته و آزمون های ورودی; شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی (در صورت وجود); آیین نامه آموزشی و انضباطی ؛ و دیگر اطلاعات نظیر زبان ارایه دروس و .. آشنا گردید.

♦ رتبه بین المللی دانشگاه های ایتالیا ؛ و دانشکده ارایه کننده رشته انتخابی را نیز می توان با مراجعه به برشگججکزب http://www.shanghairanking.com تعیین نمود.

♦ یشنهاد می گردد ه از اعتبار مدرک دانشگاه مورد نظر در ایتالیا برای وزارت علوم ت تحقیقات و فناوری و؛ ؛؛ ؛؛؛؛؛؛ ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وزارت علوم ت یقیقات وناوری ج.ا.ایران اطمینان حاصل نمایید.

♦ برای اطلاع از هزینه های زندگی در شهر های ایتالیا می تواه مسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) В середньому щомісячні витрати є середньомісячними витратами, тому вони є середніми витратами.

♦ همچنین ، در خصوص هزینه مسکن نیز ، می توانید با مراجعه به یکی از سایت های اینترنتی جست و جوی مسکن https://www.bakeca.it або https://www.kijiji.it або https://www.casa.it І… هزینه های ماهیانه سکونت در شهر مورد نظر را ارزیابی نمایید.

♦ علاوه ب ا این ، ص ر ت ک ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Допомога в організації (ANDISU) عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه طلاع رسانی اینترنتی آن را یافته و از چند و وون شرایط و مدارک مورد نیاز ؛ زمان و نحوه ثبت نام ؛ رقم کمک هزینه تحصیلی و جدول زمان بندی اعطاء آن ؛ شرایط حفظ آن ؛ نحوه واگذاری خوابگاه های دانشجویی و… در استان مربوطه مطلع گردید.

بان تحصیل در ایتالیا

گ ، ، خص ص ص ص ص ص

گ TS TO ، EF EF EF EF EF EF---.

• Ви можете скористатися всіма необхідними даними щодо B2 / cils, щоб отримати відповідь на запитання. برای اخذ این گواهی نامه در ایران, می توانید در دوره های آموزشی مدرسه ایتالیایی П'єтро делла در تهران شرکت نموده долина; یا با مطالعه کتاب های Еспрессо 1 2 و در آزمون Зовні این مدرسه شرکت نمایید. بنایی با این دوره ها و آزمون ها و اطلاع از نحوه ثبت نام در آن ، ، به ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مدرسه ایتالیایی تهران  مراجعه نمایید.

ا پذیرش

در سومین گام, باید از دانشگاه مورد نظر اخذ پذیرش نموده و روادید دانشجویی دریافت نمایید (اخذ پذیرش دانشجویی برای زبان آموزان مدرسه ایتالیایی تهران, از طریق این مدرسه پیگیری می گردد).

باای رکت حای ورودی دانشگاه های ایتالیا باید در سامانه www.universitaly.it بت نام نمود و برای اطلاع از مدارک مورد نیاز و روند صدور روادید دانشجویی نیز می توان به ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ایتالیا در تهران مراجعه نمود

♦ یش ثبت نام کمک هزینه تحیلی و خوابگاه

با توجه به این که مهلت ثبت نام آنلاین, جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیل و خوابگاه دانشجویی استانی, پیش از زمان صدور روادید و آزمون های ورودی دانشجویان خارجی می باشد; پیشنهاد می گردد که, واجدین شرایط متقاضی کمک هزینه و خوابگاه ، با پیگیری اخبار پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه ، نسبت به باض باز با ا اب ا ناب ا نابی با اب نابی با اب نابی بای با با با ا با ا با ا با با ا با ا با ا با ا با با با با با نبا نبا نبا نرم نن،،

متقاضیان می توانند با مراجعه به ایگاه اطلاع رسانی اینترنتی انجمن مقی اران های حقوق تحقیل دانشگاهی (ANDISU) , عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته; و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز; و زمان و نحوه ثبت نام جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی در استان محل تحصیل مطلع گردند.

ام پنجم به مجموعه اقدامات روری پس از ورود به ور ایتالیا, به ترتیب شامل موارد ذیل مربوط می شود:

♦ ک و ی ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

♦ لیه امور اداری در کشور ایتالیا ، ی

♦ در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون ورودی; پس از اخذ کد دانشجویی Mtricola; و راه اندازی صفحه شخصی دانشجو در پایگاه اینترنتی دانشگاه Infostud; پرداخت نخستین قسط شهریه; جهت ارایه در خواست گواهی تحصیلی Свідоцтво про реєстрацію اولویت دارد. واهی ا مدرک مورد نیاز درخواست ارت اقامت دانشجویی Дозвіл на проживання سست.

♦ اخذ بیمه عمومی دانشجویی (شش ماهه یا یک ساله) با خدمات محدود; یا بیمه ASL که اعتبار آن از ماه ژانویه هر سال بوده; در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش می باشد; و با آن می توان پزشک خانواده نیز انتخاب نمود.

♦ درخواست کارت اقامت دانشجویی Прописка که برای اخذ آن, نخست باید با مراجعه به دفاتر پست دارای پیشخوان Друг, بسته در خواست این کارت комплект را دریافت نمود; و پس از تکمیل درخواست نامه و الصاق مدارک درخواستی; آن را با مراجعه به دفاتر ست به نهاد ذه ربط ارسال و رسید وقت تعیین هویت دریافت نمود.

Перейдіть на сторінку, щоб дізнатися більше про те, що ви отримали повідомлення про те, що ви маєте перерахувати. Перегляньте статтю і скажіть, будь ласка, перейдіть на сторінку, щоб дізнатися більше про те, що ви хочете зробити. اطلاعات دقیق در این خصوص, در سامانه امور مهاجرت ایتالیا قابل دسترسی است.

♦ ر خواست دور کارت غذاخوری Їжа та напої

♦ هت برخورداری از خدمات دانشجویی ج.ا. و در کنسولگری ج.ا.ایران در یکی از شهرهای رم یا میلان تشکیل پرونده دهید. جهت آشنایی با این خدمات دانشجویی می توانید به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ج.ا.ایران رمرت ج.ا.ایران ر رمن سن سرو سرورون سن سروو سرورورو سرس سرورورو سرورورور سرورور سن سرو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورون سرو سرورو سروروو سرورس سرورو سرورس سرورس سرورس سرورس سرورس سرورسس

اسخ به رسش هایی ه می تواند به

♦ انواع

ی برای تحصیل در ایتالیا دام است
دانشگاه های دولتی ؛ یر دولتی

♦ بخش های آموزشی اصلی تحصیلا ت امیلی در ایتالیا دام است
شگ ،

♦ ش
Диплом Uinversitara (DU): Перейдіть на веб-сторінку і надішліть 3-2, а потім перейдіть на сторінку.
Диплом (DL): پیش نیاز این دوره دیپلم متوسطه است; و دارندگان DU همان رشته از سال دوم این دوره را آغاز می کنند; طول این دوره 6-4 سال است; و دوره های 4 ساله در ایران کارشناسی; و دوره N.
Диплом аспіранта (ДС): یش نیاز این دوره کارشناسی ؛ال آول Xن 5-2 سال است تا ؛ و دو ان اران بارشناسی
Доктор з досліджень (DR): Ви можете скористатися послугами 4-3, щоб дізнатися більше про те, що було зроблено.

♦ ه مک هزینه های تحصیلی ای در دانشگاه های ایتالیا وجود دارد
کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا; کمک هزینه تحصیل دانشگاهی دانشجویان برتر; کمک هزینه تحصیلی برنامه تبادل دانشجو در اروپا (طرح Еразмус); کمک هزینه دانشگاهی فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه های ایتالیا خارج از این کشور; کمک هزینه تحصیلی استانی.

♦ ه وسایل نقلیه ای بزیی عزیمت ا فرودگاه های با ال المللی ایتالیا به مرکز شهر وجود دارد
تاکسی (ه برای عزیمت از فرودگاه به مرکز شهر تعرفه ثابت دارد) قطار ؛ و اتوبوس (اقتصادی ترین وسیله نقلیه)

♦ برای یاب و ذهاب در شهرها چه امکاناتی پیش بینی گردیده است
واهینامه رانندگی ایرانی بین المللی ده برای دانشجویان معتبر نیست.

ی غ م ی م می م.

وسایل نقلیه عمومی شامل مترو (در صورت وجود); اتوبوس; تراموا; و قطارهای حومه شهر, ساعات کاری مشخصی دارند که شب های جمعه و شنبه; و برخی دیگر تعطیلات دیرتر به پایان می رسد. ا اام مان اری قانونی اتوبوس ها دا شالب تهرهای ایتالیا ت اتوبوس های شبانه پیش بینی گردیده است.

برای یاب و هاب با این وسایل می بلیط بلیط بکری ی بار استفاده ؛. بلیط های ماهیانه و سالیانه برای دانشجویان تفیف های ویژه ای دارد. Докладніше про те, що Ви хочете зробити.

اگر در حومه شهر اقامت دارید; ساعات حرکت وسایل نقلیه عمومی در حومه محدودیت هایی دارد که باید به آن توجه نمایید. حمکنین حرکت این وسایل دارد حعمم زهرهای بزرگ حنمی بندی هایی دارد ؛ که بلیط و ییمت ن یر محدوده متفاوت می باشد

در صورتی که بدون بلیط از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید و توسط مأموران مربوطه متوقف گردید, جریمه هایی پیش بینی گردیده; که اگر کارت شناسایی به همراه نداشته باشید (عدم همراه داشتن کارت شناسایی در ایتالیا جرم بوده; و با انتقال به اداره پلیس و ریمه نقدی همراه خواهد بود) ؛ مریمه ای به آد افاوده ده ؛ و ایر این جریمه را نقدا پرداخت ننمایید رقم آن افزایش خواهد یافت.

♦ ونه می توان سیم کارت تلفن همراه تهیه نمود

مهم ترین اپراتور های تلفن همراه در ایتالیا ، Vodafone ؛ Вітер ؛ Тім ؛ І три هستند. انتخاب از میان این اپراتور ها به خدماتی که مایل به دریافت آن هستید ؛ آنتن دهی در منطقه مورد استفاده ؛ و پیشنهادات та تخفیفات ویژه در زمان خرید و… بستگی دارد.

Для того, щоб перейти до наступної версії, ви можете скористатися всіма перевагами, які ви можете скористатися для того, щоб переконатися в тому, що ви можете скористатися цією програмою.

این اپراتور ها در کلیه فرودگاه ها و ایستگاه های قطار شعبه داشته, و با ارایه پاسپورت می توان از ایشان سیم کارت خریداری نمود. یم ارت ریداری شده معمولا مدت زمانی پس از واگذاری, فعال می گردد.

♦ برای اقامت موقت دد بدو ورود به ایتالیا چه امکاناتی وجود دارد
حتی اگر درخواست شما برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پذیرفته شده باشد, در قریب به اتفاق موارد این خوابگاه در بدو ورود به شما تحویل داده نخواهد شد; و شما ناگزیر از پیش بینی یک اقامتگاه موقت خواهید بود.

ری داناه ها اقامتگاه هایی Кампус دارند که هزینه گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ ورت عدم وجود چنین اقامتگاهی ، می توانید از هتل Hotel ؛ مهمانخانه Hostel ؛ یا خوابگاه عمومی Гуртожиток استفاده نمایید ؛ که به ترتیب, خدمات هاینه های تان کم تر اتتتار

یشنهاد می گردد ه رزرو را از سامانه های معتبری نظیر Бухгалтерські послуги Контактна інформація و دمات اقامتگاه ر

.

♦ ونه می توان اتاق یا خانه کرایه نمود
بسیاری از دانشگاه های ایتالیا; به ویژه دانشگاه هایی که از مرکز شهر فاصله دارند, اقامتگاه های دانشجویی Campus دارند; که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر; و از اقامتگاه های معمول کم تر است. رقاق حقوق تحصیل دانشگاهی استان دین هی دانشگاه دانشگاه ها ، دفاتر دارد که دانشگاه ها دانشجویان را یاری می رساند.

پس از این دو امکان, مطمئن ترین شیوه تهیه مسکن در ایتالیا که بدون شک با انعقاد قرارداد همراه خواهد بود, یافتن مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی Ріелтор است; که در این صورت باید معادل یک ماه کرایه خانه را به عنوان حق العمل به بنگاه مربوط بپردازید.

علاوه بر این, غالبا با شروع سال تحصیلی, کسانی که مایل به کرایه دادن اتاق یا خانه به دانشجویان هستند, آگهی هایی را در محل تابلوهای اعلانات دانشگاهی نصب می نمایند. نین اعلاناتی در محل ایستگاه های مترو و سوپرمارکت های هر محل نیز به م می خورد ن م م م م م
www.casa.it, www.subito.it, www.bakeca.it, www.kijiji.it, www.immobiliari.it, www.idealisti.it ...
در غالب این پایگاه ها شما می توانید ، علاوه بر انتخاب شهر و محله ؛ نوع اقامتگاه اعم از خانه ؛ یک اتاق در خانه و… را ؛ به همراه سقف پرداخت ؛ و دیگر مؤلفه ها انتخاب نمایید ؛ و آگهی های مرتبط غالبا مصور را مشاهده نموده ؛ و پس از انتخاب ، قرار ملاقاتی را از طریق تماس تلفنی ؛ یا ارسال پست الکترونیک برای مشاهده اقامتگاه تنظیم نمایید. Завантажити برق ؛ گاز ؛ تلفن ؛ و اینترنت که اصطلاحا Витрати ؛ Споживання ؛ یا Комунальні послуги نامیده می شود ، در کرایه ماهیانه Щомісячна плата محاسبه گردیده (плата за послуги включена) ؛ یا جداگانه پرداخت می گردد (Витрати виключені) ؛ و chargesیا مبلغی برای هزینه های عمم ساختمان Щомісячні нарахування و در صورت پرداخت ، برعهده شما است ؛ یا خیر؟ و این که ؛ خانه یا اتاق مبله Власність هست ؛ یا خیر؟ و این که گرمایش خانه به انتخاب شما بوده (автономне опалення) ؛ یا به صورت مرکزی ساعاتی در روز (10 - 8 березня XNUMX ساعت در فصل های سرد سال) Центральне опалення (центральне опалення) і… همچنین ، غالبا مبلغی به عنوان پول پیش (Депозит / Депозит) نیز پرداخت می گردد ؛ که عرف آن معادل دو ماه کرایه خانه است ؛ هرچند برخی مؤجرین آن را دریافت ننموده ؛ یا معادل یک ؛ یا سه ماه کرایه را مطالبه می نمایند. این مبلغ زمان نقل مکان شما ، به شرط عدم وارد نمودن خسارت به خانه ؛ س از کسر قبوض بازگردانده می شود. علاوه بر این, مطابق عرف ایتالیایی, شما موظف هستید, در صورت تمایل به نقل مکان, مدتی پیش تر که غالبا دو ماه است, نقل مکان خود را به صاحبخانه اطلاع رسانی نمایید.

اگر چه غالبا هزینه کرایه خانه های بدون قرارداد اندکی کم تر است; اما پیشنهاد می گردد که اقامتگاهی دارای قرارداد رسمی را کرایه نموده; و امنیت اقامت; و سهولت ساز وکارهای اداری آتی خود را تضمین; و با اعلان نشانی اقامت خود به شهرداری منطقه وضعیت اقامت Резиденція ود را روشن ؛ و یواهی مرتبط با آن را دریافت نمایید.

♦ ونه می توان حساب بانکی افتتاح نمود
پس از مشخص شدن وضعیت و نشانی اقامت تان می توانید حساب جاری بانکی CN Поточний افتتاح نموده; و کارت بانک دریافت کرده; و از امکانات خرید; و دریافت خدمات بانکی اینترنتی بهره مند گردید. بانک ها دا ایتالیا غالبا بابت ال خود زارمزد های ماهیانه م و موردی دریافت می نمایند. در این میان برخی بانک ها, حساب های دانشجویی رایگان پیش بینی نموده اند; پست بانک Bancoposta در ایتالیا, یکی از بانک هایی است که خدمات بانکی پایه سابق الذکر را, بدون دریافت هزینه ماهیانه ارایه می نماید.

♦ ونه می توان
Marketرید از بازارها Market در خصوص غالب اقلام ، اقتصادی ترین راه خرید مواد غذایی در ایتالیا می باشد. توجه داشته باشید که قیمت اقلام مشابه در خواروبار فروشی ها Їжа та فروشگاه های مواد غذایی Гастрономія غالبت از بپس در بین سوپر مارکت ها نیز برخی گران قیمت ؛ و برخی دیگر نظیر In's, Taudi, Auchan і… اقتصادی تر محسوب می گردند. دریافت کارت سوپرمارکت (رایگان) به شما کمک خواهد کرد که علاوه بر برخورداری از برخی تخفیف های ویژه, به ازاء میزانی از خرید در طول زمان, امتیازاتی کسب نمایید; ه برای هر سطح آن ، جوایز و خدماتی در نظر گرفته شده است. - در خصوص دیگر اقلام ، خرید اینترنتی از پایگاه هایی نظیر Amazon می تواند مقرون به صرفه باشد. و خرید پوشاک ؛ لوازم برقی و بسیاری از دیگر اقلام در دو نوبت حراج ژانویه - فوریه ؛ و ژوئن - جولای Баланси می تواند با بیش از 70% تخفیف همراه باشد. Безкоштовно ه در این صورت ، مبلغ مالیات افزوده شده به قیمت آن کالا, به شما عودت داده خواهد شد.

♦ در صورت عدم قبولی در آزمون ورودی دانشگاه; هرساله رشته های آزادی در دانشگاه ها معرفی می گردد; که مشروط به موفقیت در دریافت معرفی نامه جدید از کنسولگری ایتالیا در تهران, می توانید در یکی از آن رشته ها ادامه تحصیل دهید. این امکان برای کسانی که در آزمون زبان دانشگاه موفق نشده باشند, با دشواری همراه خواهد بود.

♦ در دانشگاه های ایتالیا دفاتری نظیر Привіт офіс ؛ Сортувати ؛ و… وجود دارد که در آن ، دانشجویان سال های بالاتر در بدو ورود ، شما را راهنمایی ؛ و در امور اداری і ثبت نام مساعدت می نمایند.

♦ هریه های دانشگاهی در کشور ایتالیا, غالبا در اقساط

♦ در آغاز هر سال تحصیلی در ایتالیا پیش از انقضاء مهلت مقرر, باید فهرست دروسی که قصد شرکت در کلاس ها و آزمون پایانی آن را دارید План дослідження, به دفتر آموزش دانشکده ارایه نمایید. ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش. غالبا شرح دروس; مشخصات مدرس; تقویم آموزشی; و مواد امتحانی; محل برگزاری کلاس ها; و حتی تاریخ آزمون پایانی; در صفحه مربوط به هر واحد درسی در پایگاه اطلاع رسانی هر رشته, در آغاز سال تحصیلی انتشار می یابد; که در خصوص آن باید به پیش نیازها; شرط ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در کلاس ها частоти دقت نمود; و برای شرکت در آزمون پایانی نیز; در مهلت مقرر; شرکت در آزمون را رزرو резервування نموده; و در بسیاری رشته ها; در صورت موفقیت در آزمون های فاهی ، رسید نمره Отримано درین کرده ؛ ز ن ن ن ن ن.

♦ تعداد واحدهای درسی кредитів پیش فرض به ازاء هر سال تحصیلی تقریبا 60 واحد است; که بر مبنای آن; برای دوره های 2, 3, 4; و 5 ساله; حدودا 120, 180, 240; و 360 واحد می باشد; که در غالب رشته ها; بخشی از آن به کارآموزی; و در رشته های نیازمند طرح یا پایان نامه برای فارغ التحصیلی; بخشی به این دو اختصاص یافته است.

♦ ظ.

♦ در ایتالیا, در یک دوره تحصیلی, تنها از یک کمک هزینه تحصیلی می توان بهره برد; و مطابق قوانین ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی, کمک هزینه تحصیلی در یک مقطع تحصیلی; تنها یک بار به ازاء سنوات تحصیلی قانونی آن مقطع + 1 سال (نصف مک هزینه) ارایه می گردد.

♦ علاوه بر کمک هزینه ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی ؛ در غالب دانشگاه های ایتالیا ، کمک هزینه دیگری ؛ به ازاء ساعات معینی کار دانشگاهی در کتابخانه ؛ Привіт офіс ؛ دفاتر Сортувати ؛ و… پیش بینی گردیده است.

♦ علاوه بر برنامه های فرهنگی رایگان غالب دانشگاه ها; تخفیف های ویژه دانشجویی برای ورود به اماکن فرهنگی ای نظیر موزه ها; یا مجموعه های ورزشی طرف قرارداد با دانشگاه ها پیش بینی گردیده است.

♦ در کلیه شهرهای ایتالیا ؛ جشنواره های فرهنگی مختلف ؛ یا برناmat در برخی شهرها ؛ مناسبت هایی نظیر شب های موزه نیز برپا می شود که در جریان آن ؛ موزه ها به صورت رایگان تا پاسی از شب مفتوح است. همچنین برخی روزها در ماه ؛ ورودی برخی سینما زیر قیمت است ؛ و در برخی شهرها ؛ ورود به برخی موزه ها و سایت های باستان شناسی در روزهای خاصی از ماه رایگان است. تخفیف های مشابهی در خصوص وسایل نقلیه بین شهری ؛ اقامتگاه ها و… به شرط پیش خرید نیز وجود دارد ؛ یا در خصوص سفر های 24 ساعته با برخی قطارها نیز تخفیف هایی پیش بینی شده و ... آگاهی از این امکانات در ایتالیا و اروپا, توان گردشگری فرهنگی شما را افزایش خواهد داد; به ویژه که با در اختیار داشتن کارت اقامت دانشجویی Дозвіл на проживання امکان سفر در کشورهای اتحادیه اروپا را هم خاهیت د.

♦ الب دانشگاه های ایتالیا ، مراکز تکثیری وجود دارند که تکثیر جزوات را به ییمت دانشجویی انجام می دهند. علاوه بر این, در مجاورت غالب آکادمی های هنر یا دانشکده های فنی مهندسی نیز, فروشگاه هایی اقلام مصرفی این دانشجویان را با تخفیف های ویژه به ایشان عرضه می نمایند; و در نهایت, در برخی دانشگاه ها, رایانه با تخفیف ویژه به دانشجویان عرضه می گردد.

معرفی مشاغل ایرانیان در ایتالیا

частка
Без категорії