فائزه مردانی

دکتر فائزه مردانی (مدرس ؛ محقق و مترجم)

فائزه مرداني متولد شهر تهران است. وي تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته زبان و ادبيات فارسي دهران به پايان رسانده وا هدف ادامه تحليل به كشور ايتاليا سفر نمده استه. ا ا ا خ خ د ر ش ش ش ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.
Докладніше про те, що в ньому ви знайдете все, що хочеться, і ви побачите, що це було так, як це робиться. Перейдіть на сайт і скачайте....
ک ر ر ر ر ايران ، ايتاليا و فرانسه به چاپ رسیده است.
يكي از مساعی ارزشمند وی در راه شناخت و گسترش زبان و ادب فارسي در ایتالیا, تأليف فرهنگ لغت فارسي- ايتاليايي / ايتاليايي- فارسي ای مي باشد كه در سال 2000 به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا توسط انتشارات "والاردي" ايتاليا به چاپ رسيده است.
دکتر مردانی همچنین, دبیر دو دوره گذشته همایش بین المللی سالیانه ای که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا و دانشگاه بلونیا در خصوص ادبیات معاصر فارسی برگزار می گردد نیز بوده است.

частка
Без категорії