بهمن فرزانه

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

Бахман Фарзанеبهمن فرزانه دع سال ۱۳۱۷دد هر تهران دیده به جهان گشود. دوران تحصيل ود را ده تهران پراند و ز ل ز ل ل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي.

.

فرزانه پس از اا ام ام ان بان سال ان ا ت ت ت ت ت ت ن.......................... وي همچنين در مدرسه تئاتر دوره نمايشنامه نويسي و فیلم نامه نويسي را گذراند.
بهمن فرزانه در سن 26 سالگی «پرنده کوچک جوانی» اثر تنسی ویلیامز را ترجمه نمود و با ترجمه كرنده کوچک جوانی «اثر تنسی ویلیامز را ترجمه نمود و با ترجمه كتود هاي جا ارجو

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید.
فرزانه در انتخاب کتاب برای ترجمه دقدت بهدار می‌کبُرد و هنگامی‌که تصمیم به ترجمه کتابی میررفت ار ترجمه را به‌طو
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم, ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز, گراتزیا کوزیما دلدا, آلبا دسس پدس, لوئیچی پیراندللو, گابریل گارسیا مارکز, آنا کریستی, اینیاتسیو سیلونه, رولد دال, گابریل دانونزیو, واسکو پراتولینی, ا ا.
در میان این ترجمه ها, برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود.
.

частка
Без категорії