اهر صباحی

دکتر طاهر باحی (فرش شناس - مجموعه دار)

Завантажити ویی او تحقیقات بسیاری در خصوص دست بافته ها ؛ به خصوص فرش ایران انجام داده و بیش از بیست عنوان کتاب در این خصوص تألیف نموده است. او همچنین صاحب مجموعه نفیسی از دست‌بافت‌های ارزشمند از اقصی نقاط جهان است. باحی مدیر مسئول مجله بین‌المللی "گره" است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبان‌های از ب بات وی در Молодіжний університет توکیو ژاپن ؛ Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تدریس نموده است. صباحی در حال حاضر عضو هیأت مدیره کنفرانس بین المللی فرش های شرقی ICOC در لندن می باشد. Додайте та перегляньте: می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:
1986 - східні килими. Мистецтво та традиції
1987 р. - Splendeur du Tapis d'Oriente
1987-vaghireh. Візерунки для килимарства
1989-Qashqai. Перські племінні килими
1989-Килими. X том “Велика енциклопедія антикваріату
1990-Kilim. Плоскі килими Кавказу
1991-ABC східного килима
1991 - лицарі Сходу. Кінні та сідлоподібні килимки з XNUMX по XNUMX століття
1992 - Orientteppiche. Група V: Kelims, Kaukasiche Flachgewebe
1992-сумах. Звичайні ткані килими
1995 рік - дорогоцінна колекція антикварних килимів з Анатолії
1995-Самарканд. Килими з Шовкового шляху
1997- (Тюлю. Довгошерсті килими Центральної Анатолії
1998- (Китай. Стародавні килими з Небесної імперії (Китай. Античні килими Піднебесної імперії)
1998- Shahsavan Jajim
1999-Східні килими. Технічне обслуговування та відновлення
2005 - П'ять століть килимів у Керман
2006-Тибет Килими з даху світу
2007 - Мистецтво східного килима
2008- (ісламська енциклопедія Ірану (Carpet & Kilims)
2009-Kilim, рівнинні тканини Сходу

частка
Без категорії