تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجینه ادبیاتک

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا کتاب “سی حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی” را به چاپ رساند. محتوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی “قصه های خوب Продовжити читання →

Продовжити читання →...
Редакційна новина: "Освіта жінок в часи Каджару"

Освіта жінки в часи Каджару

Видання Aracne представляє "Жіночу освіту в епоху Каджара" Меріам Маведдат

Передмова Ганни Ванзан

Том є ревізією докторської дисертації автора Маріам Маваддат і містить каталог Продовжити читання →

Продовжити читання →...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحی

مجموعه داستان “ترس و لرز” اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با مقدمه ای به قلم مترجم ؛ با عنوان ایتالیایی Страх і тремор Продовжити читання →

Продовжити читання →...
Нові воробей одяг
Нові воробей одяг
Оригінальна назва: لباس عید گنجشك
Автор: Мустафа Рахман-Дуст
Передмова:
Мова оригіналу: перська
Перекладач: Бьянка Марія Філіппіні
Видавець: Il Cerchio
Рік видання: 2018
Номер сторінки: 24
ISBN: 9788884745071
резюме
Старовинна морально-персидська казка Продовжити читання →
Продовжити читання →...
Цивілізація Ірану
Цивілізація Ірану
Оригінальна назва: تمدن ایران. ته ، حال و آینده
Автор: різні
Передмова: Акбар Гоулі / Адріано В. Россі
Мова оригіналу: англійська
перекладач:
Видавець: ISMEO / MNAOR / Ist. культурологічні. ІР
Рік видання: 2018
Номер сторінки: 414
ISBN: 9788866871354
резюме
резюме

Продовжити читання →...
Подорож до 270 °
Подорож до 270 °
Оригінальна назва: سفر به گرای 270 درجه
Автор: Ахмад Дехан
Передмова: Симона Крістофоретті
Мова оригіналу: перська
Перекладач: Мішель Мареллі
Видавець: Mimesis / Jouvence
Рік видання: 2018
Номер сторінки: 276
ISBN: ISBN
резюме
Іран. В a Продовжити читання →
Продовжити читання →...
Умму'л-кітаб
Ummu'l-Кітаб
Оригінальна назва: ام التاب
Автор: Ananimo
Передмова: Фархад Дафтарі
Мова оригіналу: перська
Перекладач: P. Filippani-Ronconi (під редакцією)
Видавець: IRFAN EDIZIONI
Рік видання: 2016
Номер сторінки: 374
ISBN: 8897278434

резюме
По-перше, пропонується дане дослідження Продовжити читання →

Продовжити читання →...
Езотеричні катрени
Езотеричні катрени - Едіз. двомовний
Оригінальна назва: رباعیات رازورزانه ، گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابولخیر
Автор: Абу Саїд Шейх Абул-Хайр
Передмова: Акбар Голі
Мова оригіналу: перська
Перекладач: Е. Боргей
Видавець: Irfan Edizioni
Рік видання: 2016
Номер сторінки: 80 Продовжити читання →
Продовжити читання →...
Homay і Homayun
Homay і Homayun, Роман про любов і пригоди в середньовічній Персії
Оригінальна назва: همای همایون
Автор: Хваджу Кермані
Передмова: Йоганн Крістоф Бюргель
Мова оригіналу: перська
Перекладач: Нахід Норозі
Видавець: Мімесіс
Рік видання: 2017
Номер сторінки: 398
ISBN: 8857537358ISBN-13 Продовжити читання →
Продовжити читання →...
Людина і його доля
Людина і його доля
Оригінальна назва: انسان و سرنوشت
Автор: Мотаххарі Мортеза
Передмова: Акбар Голі
Мова оригіналу: перська
Перекладач: Annarita Guarnieri
Видавець: Il Cerchio
Рік видання: 2017
Номер сторінки: 96
ISBN: 9788884744999

резюме
Ця робота розкриває концепцію Продовжити читання →

Продовжити читання →...
Гнозис і суфізм
Гнозис і суфізм
Оригінальна назва: عرفان و تصوف
Автор: Mutahhari M
Передмова:
Мова оригіналу:
Перекладач: Організовує AHPalazzi
Видавець: Атанор Ед
Рік видання: 1992
Номер сторінки: 197
ISBN: 8871690516
резюме

...


Продовжити читання →...
Таємниця Сходу / Слова Хайяму / Музика та переклад
Таємниця Сходу - слова Хайяма / Музика та переклад
Оригінальна назва: راز شرق
Автор: М. Sanossian / Callighraphy М. Бехрооз
Передмова: перська
Мова оригіналу:
Перекладач: M. Sanossian
Видавець: Іст. Della Rep.Isl. Іран-Рим Продовжити читання →
Продовжити читання →...
Людина і віра
Людина і віра
Оригінальна назва: انسان و ایمان
Автор: Mutahhari M
Передмова:
Мова оригіналу:
Перекладач: C. Gasparini
Видавець: Mancosu
Рік видання: 1995
Номер сторінки:
ISBN:
резюме
...

Продовжити читання →...
Унітарне бачення світу
Унітарне бачення світу
Оригінальна назва: هانبینی توحیدی
Автор: Mutahhari M
Передмова:
Мова оригіналу: перська
Перекладач: B. Shafi і M. Cinquepalmi
Видавець: Семар
Рік видання: 1998
Номер сторінки: 98
ISBN: 8877780711

резюме
Чіткий виклад цих Продовжити читання →

Продовжити читання →...
Релігія, свобода і демократія
Релігія, свобода і демократія
Оригінальна назва: دین آزادی دمکراسی
Автор: Мохаммад Хатамі
Передмова: Лучано Віоланте
Мова оригіналу: перська
Перекладач: Мохсен Аболхассані - Марія Фація Маскероні
Видавець: Editori Gius. Латерза і сини
Рік видання: 1999
Номер сторінки: 208
ISBN: Продовжити читання →
Продовжити читання →...